Paradise Unlimited
Barnsteenhorst 212
2592 EN Den Haag
06 54 974 972

info@paradiseunlimited.nl

info@unlimited-online.nl

Disclaimer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Paradise Unlimited. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze voorwaarden. Deze website bevat informatie afkomstig van Paradise Unlimited. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval is Paradise Unlimited aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. Tevens behoudt Paradise Unlimited te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen.

E-mailgebruik

Elke e-mail die binnenkomt bij Paradise Unlimited wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. Paradise Unlimited kan in geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De naam-, adres- en telefoonnummergegevens die worden opgegeven voor de beantwoording van een e-mail, zullen alleen voor dit doel door Paradise Unlimited worden gebruikt.

Privacystatement

Paradise Unlimited respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Paradise Unlimited houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Hiermee kan Paradise Unlimited haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Link naar website derden

Deze website kan een link aangeven naar een of meerdere websites die door andere partijen dan Paradise Unlimited worden geƫxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. Paradise Unlimited heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Auteursrechten

Paradise Unlimited behoudt zich het auteursrecht op de via paradiseunlimited.nl verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is derhalve niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk(niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiƫren zonder schriftelijke toestemming van Paradise Unlimited.

Aansprakelijkheid Paradise Unlimited

Paradise Unlimited gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de sites. Ondanks de grootst mogelijke zorg kan het voorkomen dat op de websites van Paradise Unlimited onjuist of onvolledig materiaal voorkomt. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de sites of de onbereikbaarheid van de sites, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de sites gevraagde diensten. In het geval de informatie op de sites onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Paradise Unlimited hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Paradise Unlimited is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend. Paradise Unlimited is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het (gebruik van het) materiaal. De gebruiker vrijwaart Paradise Unlimited voor aanspraken van derden (waaronder begrepen redelijke kosten voor juridische bijstand) die verband houden met het materiaal.